Hyfforddiant Diogelu

Diogelu a galluogi pobl i fyw yn rhydd o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. Datblygu sgiliau o amgylch y prif feysydd gan gynnwys prosesau, fframweithiau, asesiadau, peryglon a ffactorau amddiffyn. Gyda phwyslais ar bwysigrwydd rôl a chyfrifoldebau, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth, hyder, gwerthoedd, parch, agweddau a hawliau.

 

 

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.