Hyfforddiant ar Ddeddfau a Deddfwriaeth

Datblygu hyder proffesiynol ar agweddau a phrif negeseuon deddwriaeth a deddfau penodol. Cwrs sydd wedi'i gynllunio i helpu'r sawl a effeithir fwyaf gan y gweithredu a'r newid, trwy ystod o ddulliau a thechnegau sy'n addas ar gyfer pob rôl ar draws gofal cymdeithasol, iechyd a'r trydydd sector.

 .

 

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.