Rheoli Traffig 12D y NHSS

 

C ostau'r Cwrs: T1/T2 - £490 yr unigolyn  / Cwrs Diweddaru T1/T2r - £130 yr unigolyn / T6 - £200 yr unigolyn

Nod

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i gynnwys unrhyw un sy'n ymwneud â chodi, cynnal a chadw a symud systemau rheoli traffig dros dro ar ffyrdd gwledig a threfol.

 

 

Prif Deilliannau Dysgu

Y Modiwlau sydd ar gyfer ar gyfer 12D yw:

T1 - Gwaith Symudol

T2 - Rheoli Traffig Dros Dro, sy'n cynnwys goleuadau traffig 2 ffordd ac arwyddion stopio/mynd

T3 - Ffyrdd cerbydau deuol cyflymder isel

T4 - Gwaith Confoi

T5 - Signalau traffig cyfnodau niferus

T6 - Cyfrifoldebau goruchwylio

T7 - Cyfrifoldebau rheolwr

 

Gall staff Cyngor Sir Powys ddod o hyd i ddyddiadau sydd ar gael trwy system Hunanwasanaeth TRENT.  Os nad ydych chi'n gweithio i'r Cyngor, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu am wybodaeth.