Hyfforddiant Tystysgrif Gallu Proffesiynol (CPC) i Yrwyr

Cost: £60 yr unigolyn fel diwrnod hyfforddi

Cyfnod Diweddaru: 5 mlynedd

Nod

Mae angen cymhwyster Tystsgrif Gallu Proffesiynol (CPC) ar bron pob gyrrwr proffesiynol gyda cherbydau sy'n cludo teithwyr a cherbydau masnachol mawr, er bod rhai eithriadau. Nid yw gyrwyr cerbydau neu gerbydau a chyfuniadau sy'n pwyso llai na 3.5 tunnell angen cymhwyster; mae gyrwyr cerbydau sydd ag uchafswm cyfyngiad cyflymder o 28 milltir yr awr wedi'u heithrio. Rhaid i bob cwrs fod yn 7 awr o hyd ac wedi'u cwblhau o fewn cyfnod o 24 awr.

 

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cyrsiau a gynigir:

  • Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith
  • Codi a Chario gyda Llaw / Diogelwch ar Drafnidiaeth
  • Oriau Gyrwyr / Tacograffau Digidol
  • Adrodd am Ddiffygion / Defnydd Diogel o Drelars
  • R hoi a thynnu Cerbydau Tynnu i ffwrdd o'r prif gerbyd

Gall staff Cyngor Sir Powys ddod o hyd i ddyddiadau sydd ar gael trwy system Hunanwasanaeth TRENT.  Os nad ydych chi'n gweithio i'r Cyngor, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu am wybodaeth.