Hyfforddiant Rheoli Diogelwch IOSH

Cost: £300

Hyd y Cwrs: 4 days

C yfnod Diweddaru: 3 blynedd

Nod

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb rheoli dros iechyd, diogelwch a lles eu staff neu rywun sy'n caffael gwasanethau, offer a chyfarpar gan ymgysylltu gyda chontractwyr.

 

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

D yma gynnwys y cwrs:

  • Cyflwyno rheoli'n ddiogel
  • Cael mynediad at beryglon a'u rheoli
  • Deall eich cyfrifoldebau
  • Archwilio damweiniau a digwyddiadau
  • Mesur perfformiad
  • Diogelu ein hamgylchedd

Asesu

  • Asesiad dewisiadau niferus ar ddiwrnod terfynol y cwrs
  • Prosiect asesu risg yn y gweithle

 

Gall staff Cyngor Sir Powys ddod o hyd i ddyddiadau sydd ar gael trwy system Hunanwasanaeth TRENT.  Os nad ydych chi'n gweithio i'r Cyngor, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu am wybodaeth.