Hyfforddiant Pasbort Codi a Chario Gyda Llaw i Gymru Gyfan

Cost: £200

Hyd y Cwrs: 2 ddiwrnod

Cyfnod Diweddaru: Cwrs diweddaru hanner diwrnod blynyddol

Nod

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno'r wybodaeth, sgiliau a'r hyder angenrheidiol i'r sawl sy'n mynychu er mwyn sicrhau eu bod yn gostwng y perygl o ddioddef anaf cyhyrol -sgerbydol wrth symud pobl. Yr hyfforddiant hwn yw'r prif ddull o sicrhau fod y sawl sy'n codi a chario yn dewis y dull cywir o symud ac yn defnyddio unrhyw offer sy'n ofynnol i reoli'r perygl.

 

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Mae'r cwrs yn cynnwys:

  • Gofynion cyfreithiol sy'n ymwneud â chodi a chario gyda llaw
  • F factorau achosi a'r mathau o anafiadau cyhyrol-sgerbydol
  • Dulliau o godi a symud pobl
  • Dynodi'r peryglon sy'n ymwneud â symud a chodi llwythi

 

Gall staff Cyngor Sir Powys ddod o hyd i ddyddiadau sydd ar gael trwy system Hunanwasanaeth TRENT.  Os nad ydych chi'n gweithio i'r Cyngor, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu am wybodaeth.