Hyfforddiant Diogelwch Bwyd Lefel 2

 Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys

Nod

Sicrhau fod y sawl sy'n mynychu'r cwrs yn deall egwyddorion sylfaenol diogelwch bwyd trwy ddeall y peryglon sydd ynghlwm â pharatoi bwyd a'u cyfrifoldeb i gynhyrchu bwyd diogel.

 

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deddfwriaeth

Diogelwch bwyd a pheryglon hylendid

Rheoli tymheredd

Rhoi bwyd mewn oergelloedd/rhewgelloedd, oeri bwyd a thrin a thrafod bwyd oer

Coginio, cadw bwyd yn gynnes ac ailwresogi

Trin a thrafod bwyd

Egwyddorion storio bwyd yn ddiogel

Eiddo bwyd ac offer

Gall staff Cyngor Sir Powys ddod o hyd i ddyddiadau sydd ar gael trwy system Hunanwasanaeth TRENT.  Os nad ydych chi'n gweithio i'r Cyngor, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu am wybodaeth.