Hyfforddiant Diweddaru Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Cost: £110

Hyd y Cwrs: 1 diwrnod

Nod

Mae'r cwrs yn addas i'r sawl sydd wedi cwblhau'r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle 3 diwrnod (yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch).

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd angen cyflawni'r hyfforddiant diweddaru hwn 3 blynedd wedi cwblhau'r cwrs gwreiddiol.

 

Gall staff Cyngor Sir Powys ddod o hyd i ddyddiadau sydd ar gael trwy system Hunanwasanaeth TRENT.  Os nad ydych chi'n gweithio i'r Cyngor, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu am wybodaeth.