Hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

Cost: £160

Hyd y Cwrs: 3 diwrnod

Cyfnod Diweddaru: 3 blynedd (cwrs diweddaru 2 ddiwrnod)

Nod

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio ar gyfer pobl sydd eisiau derbyn ein hyfforddiant cymorth cyntaf mwyaf trwyadl ac mae'n arbennig o addas i weithwyr cymorth cyntaf sydd wedi'u henwebu o fewn y gweithle i dderbyn cymeradwyaeth gynhwysfawr, sydd wedi'i hardystio gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

 

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Cofnodion damweiniau a salwch
 • Cadw ac adrodd ar flychau cymorth cyntaf a'u cynnwys
 • Rheoli cleifion sy'n annymwybodol
 • Trawiad ar y galon
 • Adfywiad
 • Sioc
 • Tagu
 • Gwaedu
 • Llosgiadau
 •  Esgyrn sydd wedi'u torri
 • Ffitiau
 • Asthma
 • Ymateb Anaffylacis
 • Anafiadau i'r llygaid
 • Diabetes
 • Llewygu
 • Hypothermia
 • Blinder llethol trwy wres
 • Trawiad gwres

Mae asesiad ymarferol a llafar gyda'r cwrs.

 

Gall staff Cyngor Sir Powys ddod o hyd i ddyddiadau sydd ar gael trwy system Hunanwasanaeth TRENT.  Os nad ydych chi'n gweithio i'r Cyngor, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu am wybodaeth.