Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Cost: £45

Hyd y Cwrs: 1 diwrnod

Cyfnod Diweddaru: 3 blynedd

Nod

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio ar gyfer unigolion penodedig y mae gofyn iddynt weinyddu cymorth cyntaf brys cyn i help proffesiynol gyrraedd.

 

 

M ae'r cwrs hwn wedi'i gymeradwyo gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).

Prif Ddeilliannau Dysgu

Mae'r cwrs yn cynnwys:

 • Cymorth cyntaf sylfaenol i achub bywydau
 • Rheoliadau iechyd a diogelwch yn y gweithle
 • Iechyd a Diogelwch (cymorth cyntaf)
 • Rheoliadau
 • Adrodd am ddamwain
 • Blaenoriaethau cymorth cyntaf
 • Trin claf sy'n anymwybodol
 • Adfywiad
 • Sioc
 • Tagu
 • Gwaedu
 • Esgyrn wedi'u torri
 • Llosgiadau
 • Ffitiau
 • Anaffylacis
 • Anafiadau cyffredin yn y gweithle

 

Gall staff Cyngor Sir Powys ddod o hyd i ddyddiadau sydd ar gael trwy system Hunanwasanaeth TRENT.  Os nad ydych chi'n gweithio i'r Cyngor, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu am wybodaeth.