Hyfforddiant Cymorth Cyntaf

Fel isafswm, dylai gweithle risg isel megis swyddfa fechan gael blwch cymorth cyntaf ac unigolyn a benodir i gymryd cyfrifoldeb am drefniadau cymorth cyntaf, megis ffonio'r gwasanaethau brys os oes angen. Rhaid i gyflogwyr gyflwyno gwybodaeth am drefniadau cymorth cyntaf i'w gweithwyr.

Mae gweithleoedd lle mae peryglon iechyd a diogelwch mwy sylweddol yn fwy tebygol  o angen gweithiwr cymorth cyntaf sydd wedi'i hyfforddi. Bydd asesiad anghenion cymorth cyntaf yn helpu cyflogwyr i benderfynu pa drefniadau sy'n briodol i'w gweithle.

 

 

 

Gall staff Cyngor Sir Powys ddod o hyd i ddyddiadau sydd ar gael trwy system Hunanwasanaeth TRENT.  Os nad ydych chi'n gweithio i'r Cyngor, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu am wybodaeth.