Hyfforddiant Codi a Chario Gwrthrychau

Cost: £35

Hyd y Cwrs: 1/2 diwrnod

Nod

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar wneud asesiad ymarferol o'r ffactorau sydd rhaid eu hystyried bob tro y bydd gwrthrych yn cael ei godi a'i gario. Mae'r cwrs yn cyflwyno'r sawl sy'n astudio ei gynnwys i'r peryglon sy'n ymwneud â chodi a chario gwrthrychau gan roi'r gallu iddynt ddatblygu technegau codi a chario mwy diogel a fydd yn cyfrannu tuag at ostwng damweiniau ac anafiadau.

 

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cynnwys y cwrs:

  • Gofynion cyfreithiol sy'n ymwneud â chodi a chario gwrthrychau gyda llaw
  • Ymwybyddiaeth o ffactorau achosi a'r mathau o anafiadau cyhyrol-sgerbydol
  • C yflwyno gwybodaeth o ran atal anafiadau cyhyrol-sgerbydol
  • Dulliau o godi a symud
  • Dynodi'r peryglon sy'n ymwneud â symud, codi a chario llwythi

 

Gall staff Cyngor Sir Powys ddod o hyd i ddyddiadau sydd ar gael trwy system Hunanwasanaeth TRENT.  Os nad ydych chi'n gweithio i'r Cyngor, cysylltwch â'r Tîm Dysgu a Datblygu am wybodaeth.