Hyfforddiant Dysgu a Datblygu Corfforaethol

Mae'r cyngor yn cynnig nifer o gyrsiau hyfforddi sydd ar gael i weithwyr ac i gyflogwyr llai yn y sir sy'n gofyn i staff gael eu hyfforddi.

 

 

 

Efallai y bydd tâl i fynychu rhai o'r cyrsiau hyn. Sicrhewch eich bod yn gwirio gyda'r tîm hyfforddi wrth gadw lle ar y cwrs. Efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.