Hyfforddiant Tylino Babanod - Cwrs Diweddaru

Darparwr y Cwrs: Childways

Nod

Mae dysgu tylino baban yn brofiad cyfoethog a gwerth chweil, ac mae gwylio baban yn mwynhau cael ei dylino yn amhrisiadwy. Dyma pam y byddwch yn dysgu popeth y byddwch angen ei wybod i rannu manteision cyffyrddiad sy'n meithrin pan fyddwch yn mynychu ein cwrs tylino baban. Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan y Coleg Bydwreigiaeth Brenhinol,  Embody CThA (Cymdeithas Therapi Cyflenwol) a'r Independent Professional Therapists International (IPTI) - Cymdeithas ar gyfer therapyddion amgen, cyflenwol ac iechyd a harddwch. Pan fyddwch chi'n hyfforddi gyda ni, byddwch yn gadael y cwrs gydag amrywiaeth o dechnegau tylino baban i'w defnyddio'n bersonol neu fel rhan o'ch gwaith gyda phlant a theuluoedd.

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

 • Hanes o Dylino Plant Ifanc ac o'r I.A.I.M.
 • Technegau tylino a sut i addasu technegau fel y bydd plant ifanc yn datblygu
 • Sgiliau cyfathrebu, dysgu, hwyluso grwpiau a chynllunio gwersi
 • Effeithiau a manteision tylino plant ifanc ac ymchwil ar gyffyrddiad
 • Creu ymlyniad a'r berthynas rhwng tylino a chreu ymlyniad
 • Datblygu plant ifanc a'r plentyn hyn mewn perthynas â thylino
 • Ciwiau gan blant ifanc - crio a chyfnodau/cyflyrau ymddygiad
 • Tylino ar gyfer sefyllfaoedd arbennig (colig, babanod sydd wedi'u geni'n gynnar, babanod sydd ag anghenion arbennig eraill, ac ati.)
 • Trin a thrafod plant ifanc, gan eu rhoi mewn safleoedd
 • Ddeall, cefnogi a gwerthfawrogi rhieni
 • Marchnata a hyrwyddo
 • Canllawiau diogelwch ar gyfer y defnydd o olew
 • Gwrthrybuddion

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.