Hyfforddiant Tîm o Amgylch y Teulu (TAT)

Darparwr y Cwrs: I'w Gadarnhau

Nod

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at bawb sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Gan gynnwys ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol, y sawl sydd mewn ysgolion, y gwasanaeth ieuenctid ac arweinyddion lleoliadau gofal plant.

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
28 Mehefin 2018 COWSHACC Scout Hut, y Trallwng 9.30am - 4.30pm
11 Gorffennaf 2018 Cartrefi Cymru, Llandrindod 9.30am - 4.30pm
15 Awst 2018 Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt 9.30am - 4.30pm
12 Medi 2018 Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 9.30am - 4.30pm
25 Medi 2018 The Park, y Drenewydd 9.30am - 4.30pm
22 Hydref 2018 County Hall, Llandrindod 9.30am - 4.30pm
14t Ionawr 2019 Neuadd Maldwyn, y Trallwng 9.30am - 4.30pm
6 Mawrth 2019 Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

E rbyn diwedd y cwrs hwn:

Bydd gennych ddealltwriaeth dda o brosesau Rhannu Gwybodaeth i gefnogi gweithio integredig yn llwyr ar lefel ymyrraeth gynnar ac atal o fewn cyflwyno gwasanaeth.

Byddwch yn gwybod sut i wneud asesiad o anghenion ychwanegol gan ddefnyddio'r ffurflen Fframwaith Asesu Cyffredin (CAF) i gychwyn gweithio'n integredig hyd at fodel Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) a'r prif lwybrau i asiantaethau partner.

Byddwch hefyd yn deall y model TAT, ei fanteision i'r teulu a sut y gall y model wella eich rôl wrth gyflwyno gwasanaethau.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i gynnal rôl y Cyswllt Teulu neu Unigolyn Ifanc fel rhan o'r tîm integredig a thrwy fesur deilliannau yn effeithiol, byddwch yn datblygu cyflwyno gwasanaeth yn well ac yn ddidrafferth ar draws Powys.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.