Hyfforddiant Tîm o Amgylch y Teulu (TAT)

Darparwr y Cwrs: I'w Gadarnhau

Nod

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at bawb sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Gan gynnwys ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol, y sawl sydd mewn ysgolion, y gwasanaeth ieuenctid ac arweinyddion lleoliadau gofal plant.

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
9 Ionawr 2017 Y Trallwng Trwy'r dydd
1 Chwefror 2017 Aberhonddu Trwy'r dydd
8 Chwefror 2017 Y Drenewydd Trwy'r dydd
3 Mawrth 2017 Llandrindod Trwy'r dydd
30 Mawrth 2017 Y Drenewydd Trwy'r dydd
8 Mai 2017 Llandrindod Trwy'r dydd
16 Mai 2017 Y Drenewydd Trwy'r dydd
5 Mehefin 2017 Aberhonddu Trwy'r dydd
6 Gorffennaf 2017 Y Trallwng Trwy'r dydd
26 Gorffennaf 2017 Ystradgynlais Trwy'r dydd
12 Medi 2017 Y Drenewydd Trwy'r dydd
27 Medi 2017 Llandrindod Trwy'r dydd
31 Hydref 2017 Y Trallwng Trwy'r dydd
7 Tachwedd 2017 Aberhonddu Trwy'r dydd
23 Tachwedd 2017 Y Drenewydd Trwy'r dydd
16 Ionawr 2018 Y Drenewydd Trwy'r dydd
14th February 2018 Ystradgynlais All day
6th March 2018 Landrindod Wells All day
12th March 2018 Welshpool All day

Prif Ddeilliannau Dysgu

E rbyn diwedd y cwrs hwn:

Bydd gennych ddealltwriaeth dda o brosesau Rhannu Gwybodaeth i gefnogi gweithio integredig yn llwyr ar lefel ymyrraeth gynnar ac atal o fewn cyflwyno gwasanaeth.

Byddwch yn gwybod sut i wneud asesiad o anghenion ychwanegol gan ddefnyddio'r ffurflen Fframwaith Asesu Cyffredin (CAF) i gychwyn gweithio'n integredig hyd at fodel Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) a'r prif lwybrau i asiantaethau partner.

Byddwch hefyd yn deall y model TAT, ei fanteision i'r teulu a sut y gall y model wella eich rôl wrth gyflwyno gwasanaethau.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i gynnal rôl y Cyswllt Teulu neu Unigolyn Ifanc fel rhan o'r tîm integredig a thrwy fesur deilliannau yn effeithiol, byddwch yn datblygu cyflwyno gwasanaeth yn well ac yn ddidrafferth ar draws Powys.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.