Hyfforddiant Diogelwch Bwyd Lefel 2 (Daraparwyr Gofal Plant)

Darparwr y CwrsCymrd Rhan

Nod

Sicrhau fod dirprwyon yn deall egwyddorion sylfaenol diogelwch bwyd trwy eu dealltwriaeth o'r peryglon sydd ynghlwm â pharatoi bwyd a'u cyfrifoldeb i gynhyrchu bwyd diogel.

 

 

Date Venue Times
Sat 3rd June 2017 The Pavilion, Llandindod Wells 9.30am - 5pm
Sat 9th Sept 2017 Newtown Integrated Family Centre 9.30am - 5pm
Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 2017 Canolfan Deuluol Sant Ioan, Aberhonddu 9.30 - 5

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deddfwriaeth

Diogelwch bwyd a pheryglon glendid

Rheoli tymheredd

Rhoi bwyd yn yr oergell/rhewgell, oeri bwyd a thrafod bwyd oer

Coginio, trafod bwyd poeth ac ailwresogi

Trin a thrafod bwyd

Egwyddorion storio bwyd yn ddiogel

Eiddo bwyd ac offer/cyfarpar

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.