Hyfforddiant Cefnogaeth Iaith a Lleferydd Elklan i Blant dan 5 oed

Darparwr y Cwrs: Bwrdd Iechyd addysgu Powys

 

Nod

Cwrs hyfforddi 10 wythnos wedi'i anelu at athrawon ac arweinyddion meithrin. Mae Elkan wedi datblygu'r cwrs 10 wythnos achrededig ac arbennig o lwyddiannus hwn i ymarferwyr plant dan 5 oed. Mae'r cwrs hwn yn hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar  sydd yn gweithio o fewn y maes addysg, grwpiau chwarae, a lleoliadau dechrau'n deg.

 

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Beth yw cyfathrebu?
  • R hyngweithio rhwng oedolyn a phlentyn a chyfathrebu di-eiriau
  • Datblygu sgiliau chwarae, gwrando a thalu sylw
  • Deall geiriau cyntaf a defnyddio strategaethau gweledol
  • Dealltwriaeth y tu hwnt i frawddegau syml
  • Addasu lleferydd oedolion i helpu plentyn i ddeall iaith
  • Datblygiad iaith fynegol
  • Hyrwyddo cyfathrebu effeithiol a sgiliau cymdeithasol
  • Cefnogi Plentyn gyda lleferydd aneglur
  • Rheoli atal dweud a defnyddio'r holl strategaethau a ddysgwyd