Hyfforddiant Cefnogaeth Iaith a Lleferydd Elklan i Blant 5 - 11 oed

Darparwr y Cwrs: Bwrdd Iechyd addysgu Powys

Nod

Mae therapi Iaith a Lleferydd yn cynnig cwrs Elkan 5 - 11 oed y mis Medi hwn i ysgolion yn ardal Tref-y-clawdd/Llandrindod.

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd sesiynau hyfforddi yn Nhref-y-clawdd ar gyfer 10 sesiwn o 1.00pm - 3.00pm.

£90.00 yw'r gost fesul unigolyn, mae hyn i ddarparu ar gyfer y gost o gadw lle a'r achrediad gan Elkan ar lefel 2 neu lefel 3, wedi cwblhau'r cwrs.