Hyfforddiant Cefnogaeth Iaith a Lleferydd Elklan i Blant 0 - 3 oed

Darparwr y Cwrs: Bwrdd Iechyd addysgu Powys

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Cwrs hyfforddi 10 wythnos o hyd wedi’i anelu at athrawon ac arweinwyr meithrin.  Mae Elklan wedi datblygu cwrs 10 wythnos achrededig lwyddiannus iawn ar gyfer ymarferwyr dan 3 oed.  Mae’r cwrs hwn yn hyfforddi ymarferwyr blynyddoedd cynnar sy’n gweithio o fewn addysg, grwpiau chwarae a lleoliadau Cychwyn Cadarn.

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
9 Tachwedd 2017 Ysgol Fabanod Ladywell Green, Y Drenewydd, Powys SY16 1EG 12.30 - 2:30
16 Tachwedd 2017 Ysgol Fabanod Ladywell Green, Y Drenewydd, Powys SY16 1EG 12.30 - 2:30
23 Tachwedd 2017 Ysgol Fabanod Ladywell Green, Y Drenewydd, Powys SY16 1EG 12.30 - 2:30
30 Tachwedd 2017 Canolfan Integredig i Deuluoedd, Y Drenewydd, SY16 4LE 12:30 - 2:30
7 Rhagfyr 2017 Canolfan Integredig i Deuluoedd, Y Drenewydd, SY16 4LE 12:30 - 2:30
14 Rhagfyr 2017 Ysgol Fabanod Ladywell Green, Y Drenewydd, Powys SY16 1EG 12.30 - 2:30
11 Ionawr 2018 Ysgol Fabanod Ladywell Green, Y Drenewydd, Powys SY16 1EG 12.30 - 2:30
18 Ionawr 2018 Ysgol Fabanod Ladywell Green, Y Drenewydd, Powys SY16 1EG 12.30 - 2:30
25 Ionawr 2018 Ysgol Fabanod Ladywell Green, Y Drenewydd, Powys SY16 1EG 12.30 - 2:30
1 Chwefror 2018 Ysgol Fabanod Ladywell Green, Y Drenewydd, Powys SY16 1EG 12.30 - 2:30

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Beth yw cyfathrebu?
  • Rhyngweithio rhwng oedolion a phlant a chyfathrebu di-eiriau
  • Datblygu sgiliau chwarae, gwrando a chanolbwyntio
  • Deall geiriau cyntaf a defnyddio strategaethau gweledol
  • Deall brawddegau tu hwnt i syml
  • Addasu lleferydd oedolion i helpu plant i ddeall iaith
  • Datblygu iaith fynegiadol
  • Hyrwyddo sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu effeithiol
  • Cefnogi Plentyn heb Leferydd clir
  • Rheoli atal dweud a rhoi’r holl strategaethau a ddysgir ar waith

 

£90.00 yw'r gost fesul unigolyn, mae hyn i ddarparu ar gyfer y gost o gadw lle a'r achrediad gan Elkan ar lefel 2 neu lefel 3, wedi cwblhau'r cwrs.