Hyfforddiant Blynyddoedd Rhyfeddol - Rhaglen Babanod

Darparwr y Cwrs: Dr Sue Evans

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Bydd yr hyfforddiant 2 ddiwrnod hwn yn paratoi'r sawl sy'n cymryd rhan i arwain y rhaglen Babanod Blynyddoedd Rhyfeddol® gyda grwpiau o rieni a'u babanod. Mae'r grwpiau yn helpu rhieni i ddysgu sut i helpu eu babanod i deimlo fel eu bod yn cael eu caru, a'u bod yn ddiogel. Maent yn dysgu sut i annog datblygiad corfforol ac ieithyddol eu babanod. Mae fformat y grwp rhieni yn meithrin rhwydwaith i gyfoedion gefnogi ei gilydd a rhannu dysgu. Mae'r rhaglen hon yn elfen graidd o fewn y rhaglenni rhianta a gyflwynir ym Mhowys ac yn rhan o'r strategaeth 'Blynyddoedd Rhyfeddol®' ym Mhowys sydd wedi ennill gwobrau, gan gynnwys rhaglenni i rieni, athrawon a phlant oed cynradd.

 

 

Dyddiad Lleoliad Amser
8 a 9 Ionawr 2019 Canolfan Adnoddau Cyfryngau, Oxford Road, Llandrindod, LD1 6AH 9.30am - 4.00pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn dysgu sut i gyflwyno'r rhaglen 8 sesiwn hon, sy'n canolbwyntio ar:

  • G yflwyno rhianta sy'n meithrin i fabanod
  • Darllen awgrymiadau gan fabanod
  • Deall anghenion datblygu babanod.
  • Cynnig ysgogiad corfforol, cyffyrddol, geiriol a gweledol i annog datblygiad yr ymennydd
  • Ymdopi gyda babanod sy'n crio
  • Sicrhau diogelwch eich cartref
  • Ymdopi gydag anawsterau megis problemau bwydo a newid clytiau/cewynnau
  • Bydd arweinyddion yn manteisio ar bresenoldeb babanod yn y grwp i sefydlu arferion.
  • Bydd y grwp yn trafod materion megis grymuso rhieni, cydweithio, delio gyda gwrthwynebiad, wynebu a dysgu, cefnogi ac eirioli dros rieni

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.