Hyfforddiant Blynyddoedd Rhyfeddol - Parodrwydd at yr Ysgol

Darparwr y Cwrs: Dr Sue Evans

Gweinyddydd y Cwrs: Frances Marshall

Nod

I arweinyddion grwpiau sydd wedi'u hyfforddi i gyflwyno Rhaglen Parodrwydd am yr Ysgol y Blynyddoedd Rhyfeddol. Dyma raglan 4 - 6 wythnos i rieni sy'n dysgu syniadau chwarae dan arweiniad y plentyn  er mwyn hyrwyddo galluoedd cymdeithasol, emosiynol ac academaidd. Mae hyn yn cael ei ddilyn gyda rhieni yn dysgu ffyrdd i atgyfnerthu sgiliau cyn llythrennedd a darllen eu plentyn.

Dyddiad Lleoliad Amser
20 a 21 November 2018 MRC, Oxford Road, Llandrindod, LD1 6AH 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Gwella parodrwydd plant am yr ysgol megis cynnwys plant mewn sgiliau dysgu, rheolaeth emosiynol, cyfathrebu ac iaith, gallu cymdeithasol a sgiliau cyn llythrennedd a darllen.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.