Hyfforddiant Blynyddoedd Rhyfeddol - Dysgu yn y Cartref

Darparwr y Cwrs: Dr Sue Evans

Nod

Mae'r cwrs undydd hwn yn hyfforddiant ychwanegol i'r cwrs Arweinydd Rhieni Sylfaenol y Blynyddoedd Rhyfeddol®. Mae'n dysgu arweinyddion grwpiau sut y gellir cyflwyno'r rhaglenni Blynyddoedd Rhyfeddol® yn unigol gyda rhieni, naill ai yn eu cartrefi neu mewn lleoliadau diogel eraill. Rhaid i'r Arweinyddion fod wedi cwblhau'r hyfforddiant sylfaenol i Arweinyddion Rhieni neu Hyfforddiant Babanod y Blynyddoedd Rhyfeddol® yn gyntaf.

Cynulleidfa Darged

Staff sy'n gweithio gyda theuluoedd â phlant 1 - 11 mlwydd oed, gan gynnwys plant sydd ag anghenion ychwanegol. Er mwyn gallu mynychu'r hyfforddiant, rhaid i'r sawl sy'n cymryd rhan fod wedi cwblhau hyfforddiant sylfaenol i Arweinyddion Rhieni  Blynyddoedd Rhyfeddol®.

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
18 Chwefror 2019 MRC, Llandrindod 9.30am - 3.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn dysgu sut i ddefnyddio'r model Dysgu yn y Cartref i gyflwyno naill ai'r Rhaglenni "Eich Plentyn Ifanc neu Fabanod Rhyfeddol" neu "Eich Plentyn Rhyfeddol". Gellir defnyddio'r model Dysgu yn y Cartref un i un:

  • i gyflwyno rhaglenni'r Blynyddoedd Rhyfeddol® i rieni nad ydynt yn gallu mynychuu'r grwp.
  • i ddechrau dysgu rhieni tra y byddant yn aros am le mewn grwp
  • i roi blas i rieni o'r rhaglen er mwyn gallu eu recriwtio hwy i ddod i grwp rhieni
  • i gyflwyno sesiynau 'ychwanegol' i rieni sydd wedi colli sesiynau
  • i gynnig cefnogaeth uwch i deuluoedd 'perygl uchel' sydd eisoes yn mynychu grwpiau

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.