Hyfforddiant Blynyddoedd Rhyfeddol - Diwrnod Ymgynghori

Darparwr y Cwrs: Dr Sue Evans

Nod

Cynnig cefnogaeth i arweinyddion grwp sy'n cynnal grwpiau rhieni Blynyddoedd Rhyfeddol® neu'n paratoi i gynnal grwp.

 

 

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn cael y cyfle i rannu syniadau a phrofiadau gan ddatrys unrhyw broblemau a ddaw yn sgil cyflwyno'r grwpiau rhieni Blynyddoedd Rhyfeddol®.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.