Hyfforddiant Blynyddoedd Rhyfeddol - Darparwyr Gofal Plant

Darparwr y Cwrs: Anne Breese ac Emma Peace – Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc

Nod

Mae Dechrau'n Deg ym Mhowys yn cynnig hyfforddiant Blynyddoedd Rhyfeddol Webster Stratton ar gyfer Rhieni a Phlant Ifanc i staff lleoliadau cyn ysgol.

Mae'r hyfforddiant hwn yn cynnig y cyfle i chi fel Arweinyddion Gofal Plant i ddod yn ymwybodol o Strategaethau'r Blynyddoedd Rhyfeddol a'r cynnwys a gyflwynir o fewn yr hyfforddiant Grwp Rhieni BRh ynghyd â phob agwedd arall ar y BRh y bydd plant a rhieni yn dod ar eu traws ac yn eu defnyddio trwy gydol eu bywydau.

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Chwarae gan Gyfeiriad Plentyn sy'n Hyrwyddo Perthnasoedd Positif

Hyrwyddo Iaith Plentyn Ifanc - Dysgu sydd wedi'i Gyfeirio

Hyfforddiant Emosiynol a Chymdeithasol

Y Gelfyddyd o roi Clod ac Anogaeth

Mentrau Digymell i Blant Ifanc

Ymdrin â Chyfnodau o Wahanu ac Aduniadau

Disgyblaeth Bositif - Gosod Terfynau yn Effeithiol

Disgyblaeth Bositif - Ymdrin â Chamymddwyn

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.