Hyfforddiant Blynyddoedd Rhyfeddol - Arweinydd Grwp Rhieni Sylfaenol (GRhS)

Darparwr y Cwrs: Dr Sue Evans

Gweinyddydd y Cwrs: Frances Marshall

Nod

Bydd yr hyfforddiant 3 diwrnod hwn yn paratoi arweinyddion grwp i arwain tair rhaglen rhiant sylfaenol fel gwaith ymyrraeth atal:
• (1) Eich Plentyn Ifanc Rhyfeddol (1 -3 blwydd oed)
• (2) Eich Plentyn Rhyfeddol (3 - 6 oed)
• (3) Eich Plentyn Rhyfeddol (6 - 8 oed)

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn dysgu sut i gyflwyno'r rhaglen. Mae'r hyfforddiant yn dysgu'r cynnwys canlynol:

  • chwarae dan gyfeiriad plentyn
  • meithrin perthnasoedd
  • hyfforddiant academaidd, dyfalbarhad, cymdeithasol ac emosiynol,
  • c lod ac annogaeth
  • trefnau arferol y gellir eu darogan
  • gosod terfynau yn effeithiol
  • disgyblaeth heb fod yn gorfforol
  • dysgu plant i ddatrys problemau

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.