Hyfforddiant Blynyddoedd Rhyfeddol

Cyfres o ragenni rhyngysylltiedig sy'n seiliedig ar dystiolaeth yw'r Blynyddoedd Rhyfeddol® ar gyfer rhieni, plant ac athrawon, a gefnogir gan dros 30 mlynedd o ymchwil. Y nod yw atal a trin problemau ymddygiad mewn plant ifanc a hyrwyddo eu gallu cymdeithasol, emosiynol ac academaidd. 

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.