Defnyddio’r Cyfnod Sylfaen mewn hyfforddiant Dechrau’n Deg

Nod

Datblygu gwybodaeth staff am Broffil y Cyfnod Sylfaen a sut y gellir ei ddefnyddio’n effeithiol mewn lleoliad Dechrau’n Deg

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
20 Mawrth 2018 Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu, LD3 7HR 12.30pm - 3pm
29 Mawrth 2018 Y Parc, Y Drenewydd, SY16 2PL 12.30pm - 3pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.