Defnyddio’r Cyfnod Sylfaen mewn hyfforddiant Dechrau’n Deg