Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Pediatrig mewn Argyfyngau - 1 diwrnod (Darparwyr Gofal Plant)

Darparwr y Cwrs: Total First Aid

Nod

Nod y cymhwyster hwn yw galluogi dysgwyr i ennill y wybodaeth a'r gallu ymarferol sydd ei angen i ddelio gydag ystod o atebion cymorth cyntaf pediatrig.

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

 • Bl aenoriaethau cymorth cyntaf
 • Cefnogi bywydau sylfaenol - plant a babanod
 • Tagu
 • Y plentyn annymwybodol
 • Anaffylacsis
 • Asthma
 • Esgyrn wedi'u torri
 • Rheoli gwaedu
 • Llosgiadau a sgaldiadau
 • Salwch yn ystod plentyndod
 • Llid yr ymennydd a chonfylsiynau twymyn

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.