Gwerthusiadau o Gyrsiau ac Adborth

I werthuso ein hyfforddiant ymhellach, byddwn yn cysylltu â'r sawl a fynychodd gyrsiau o fewn 3 - 6 mis wedi'r digwyddiad hyfforddi i sefydlu sut yr ydych wedi cymhwyso eich gwybodaeth newydd o fewn eich gwaith ac i asesu sut mae hyn wedi effeithio ar eich rôl, tîm a gwasanaeth. Bydd yr adborth a dderbyniwn yn cael ei ddefnyddio i wella perfformiad gwasanaethau a'r broses o werthuso.