Sut i gynnal Sgyrsiau yr Hyn sydd o Bwys - Hyfforddiant Annog Ymgysylltu Positif

Darparwr y Cwrs: Consortiwm yr IFSS

Gweinyddydd y Cwrs: Patricia Hunt

Nod

  • Recognise discord in service users
  • Practice strategies to reduce it

 

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
4 Chwefror 2019 Antwr Gwy, Llanfair-ym-Muallt, Powys Trwy'r dydd
Dyddiad Lleoliad Sesiwn
11 Hydref 2017 Llanfair-ym-Muallt Trwy'r dydd
Dyddiad Lleoliad Sesiwn
11 Hydref 2017 Llanfair-ym-Muallt Trwy'r dydd

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Adnabod anghytgord ymysg defnyddwyr gwasanaeth
  • Ymarfer strategaeth i'w ostwng

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma ac anfon e-bost at Patricia.Hunt3@ceredigion.gov.uk i ofyn am le ar y cwrs hwn

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.