Hyfforddiant Creu Deilliannau Mesuradwy

Darparwr y Cwrs: Consortiwm yr IFSS

Gweinyddydd y Cwrs: Patricia Hunt

 

Nod

  • Trafod nodau o'r cychwyn
  • Ystyried y broses ar gyfer newid a sut mae gosod nodau yn cyd-fynd â hyn
Dyddiad Lleoliad Amseroedd
19 Gorffennaf 2018 Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt, Powys 9:30 - 4:30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Archwilio'r dyfodol a ffafrir gan deuluoedd
  • Ystyried nodau SMART
  • Ystyried sut i gynnal agwedd gyson o ran deilliannau

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma ac anfon e-bost at Patricia.Hunt3@ceredigion.gov.uk i ofyn am le ar y cwrs hwn

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.