Gwella Cymhelliad i Newid Ymddygiad mewn Teuluoedd

Darparwr y Cwrs: Consortiwm y Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd Integredig (IFSS)

Gweinyddydd y Cwrs: Patricia Hunt

Nod

D eall y syniad o gymhelliant cynhenid ac allanol

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
10 Hydref 2018 Llanfair-ym-Muallt Trwy'r dydd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Archwilio'r dystiolaeth damcaniaethol am sut mae pobl yn newid ymddygiad

Ymarfer y sgiliau a brofir i wella cymhelliad a chynorthwyo pobl trwy newid

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma ac anfon e-bost at Patricia.Hunt3@ceredigion.gov.uk i ofyn am le ar y cwrs hwn

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.