Gwaith Ymyrraeth yr IFSS sy'n Canolbwyntio ar y Teulu (4 diwrnod)

Darparwr y Cwrs: Y Consortiwm IFSS

Gw einyddydd y Cwrs: Patricia Hunt

Nod

Disgrifio'r athroniaeth a'r wybodaeth sy'n tanategu

Dyddiad Lleoliad Amser
19, 20, 21 & 22 Tachwedd 2018 Antur Gwy, Ffordd y Parc, Llanfair-ym-Muallt LD2 3BA 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Arddangos y sgiliau a'r strategaethau sydd ynghlwm â'r model

Rhannu barn gasgliadol o'r broses o'r dechrau i'r diwedd

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma ac anfon e-bost at Patricia.Hunt3@ceredigion.gov.uk i ofyn am le ar y cwrs hwn

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.