Creu Teuluoedd Cryfach: Gweithio gyda Chamddefnyddio Sylweddau o fewn Teuluoedd

Darparwr y Cwrs: Consortiwm yr IFSS

Gweinyddydd y Cwrs: Patricia Hunt

 

Nod

  • Archwilio rôl stlweddau yn ein bywydau.
  • Archwilio effaith sylweddau ar fywydau plant a'u teuluoedd
Dyddiad Lleoliad Amseroedd
4 Medi 2018 Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt 9:30am - 4:30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Archwilio dulliau effeithiol i deuluoedd sydd ag anawsterau cyffuriau ac alcohol
  • Rhannu gwybodaeth am sylweddau unigol a'u heffeithiau
  • Rhannu gwybodaeth am wasanaethau camddefnyddio sylweddau a'u rolau

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma ac anfon e-bost at Patricia.Hunt3@ceredigion.gov.uk i ofyn am le ar y cwrs hwn

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.