Hyfforddiant Modiwl y Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd Integredig (IFSS)

Cynigir y rhaglenni hyfforddi undydd a phedwar diwrnod hyn i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a'u hasiantaethau partner, fel rhan o weithredu Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd Integredig yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

Mae'r cwrs hwn wedi cael ei anelu tuag at staff proffesiynol a staff gweithredu sy'n aelodau gweithgar o grwp craidd gyda chyfrifoldeb dros gyfrannu tuag at gynlluniau Amddiffyn Plant.

Anfonwch e-bost at Patricia.Hunt3@ceredigion.gov.uk i ofyn am le ar y cwrs hwn