Rheoli Gwrthdaro

Darparwr y Cwrs: PAVO

 

Nod

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gallu:

 

  • Adnabod pryd a pham mae gwrthdaro yn digwydd
  • Archwilio'r peryglon a'r cyfleoedd mewn sefyllfaoedd o wrthdaro a dynodi ein hymatebion personol i wrthdaro

 

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu effeithiol a thechnegau i ymddwyn yn bendant

Datblygu strategaethau i ddatrys gwrthdaro yn llwyddiannus

Cysylltwch â PAVO am ragor o wybodaeth