Paratoi am wirfoddolwyr

Darparwr y Cwrs: PAVO

 

Nod

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gallu:

 

  • D atblygu polisi gwirfoddoli
  • Wedi ystyried pa bolisiau eraill a all fod yn angenrheidiol

 

 

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu effeithiol a thechnegau i ymddwyn yn bendant

D atblygu strategaethau i ddatrys gwrthdaro yn llwyddiannus

 

Cysylltwch â PAVO am ragor o wybodaeth