Gweithio gyda Mudiadau eraill y Trydydd Sector i Gyflwyno Gwasanaethau

Darparwr y Cwrs: PAVO

 

Nod

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gallu:

 

  • Deall y manteision a'r rhwystrau o gydweithio

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Dynodi'r prif ystyriaethau ymarferol ar gyfer cydweithio

Asesu rhinweddau gwahanol strwythurau consortiwm

Cysylltwch â PAVO am ragor o wybodaeth

 

Clirio