Deall Comisiynu

Darparwr y Cwrs: PAVO

 

Nod

 

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gallu:

 

  • D eall y broses gomisiynu ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

A sesu'r meysydd y gall darparwyr y trydydd sector gymryd rhan ynddynt

Deall tendro, a sut mae'n cyd-fynd â'r cylch comisiynu

Cysylltwch â PAVO am ragor o wybodaeth