Cyfryngau Cymdeithasol i'ch Sefydliad

Darparwr y Cwrs: PAVO

 

Nod

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gallu:

 

  • Diffinio cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio cymdeithasol
  • Dynodi rhwystrau i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol

 

 

 

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Disgrifio rhai o'r prif offer cyfryngau cymdeithasol

Creu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol

Deall pa lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol sydd orau i'ch gwaith a'ch cynulleidfa

Cysylltwch â PAVO am ragor o wybodaeth