Cyflwyniad i gyfrannu trwy'r broses talu cyflogau

Darparwr y Cwrs: PAVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nod

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gallu:

 

  • Deall egwyddorion cyfrannu trwy'r broses talu cyflogau
  • Gallu gwneud penderfyniadau am y ffordd orau i'ch elusen gael budd o'r ffynhonnell hon o incwm digyfyngiad
  • Ennill sgiliau ymarferol i wneud y mwyaf o gyfraniadau trwy'r broses talu cyflogau ar gyfer eich elusen

  

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Rhannu syniadau ysbrydoledig i hyrwyddo cyfrannu trwy'r broses talu cyflogau

Sicrhau fod eich sefydliad yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau

Gwybod lle i fynd am wybodaeth, help a chyngor pellach

Cysylltwch â PAVO am ragor o wybodaeth