Codi Arian dros y Rhyngrwyd

Darparwr y Cwrs: PAVO

Nod

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gallu:

  • Creu cynllun i godi arian o gyfryngau digidol
  • Datblygu achosion priodol am gefnogaeth

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Rhoi gweithgaredd codi arian digidol ar waith

Sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau

 Gwybod lle i fynd am wybodaeth, help a chyngor pellach

 

Cysylltwch â PAVO am ragor o wybodaeth