Cyrsiau PAVO

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn cynnig cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau cynnal grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol. I gadw lle ar unrhyw un o gyrsiau PAVO, gallwch gysylltu â hwy ar 01597 822191 neu training@pavo.org.uk neu lawr lwytho copi o'r llawlyfr hyfforddi yma

 

 

Clirio