Cymunedau Digidol Cymru - Cefnogi Pobl i fynd Ar-lein

Darparwr y Cwrs: Cymunedau Digidol Cymru

Nod

Deall pwysigrwydd cynhwysiant digidol

Deall y rhwystrau i gynhwysiant digidol

Gwybod sut i gefnogi rhywun mewn gweithgareddau cynhwysiant digidol

Gwybod lle i gyfeirio rhywun am gefnogaeth bellach

Gwybod yr hyn a olygir gan gynhwysiant digidol

 

 

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
18 Hydref 2016 Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu, LD3 7HR Trwy'r dydd
21 Hydref 2016 Neuadd Maldwyn, Y Trallwng, SY21 7AS Trwy'r dydd
11 Tachwedd 2016 Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu, LD3 7HR Trwy'r dydd
16 Tachwedd 2016 Y Parc, Y Drenewydd, SY16 2PL Trwy'r dydd
22 Tachwedd 2016 Neuadd Maldwyn, Y Trallwng, SY21 7AS Trwy'r dydd

Prif Ddeilliannau Dysgu

D eall yr angen i wella sgiliau cynhwysiant digidol oedolion a phobl ifanc

Deall y rhwystrau a all atal unigolyn rhag cymryd rhan mewn cynhwysiant digidol

Gallu cefnogi cleientiaid/ cwsmeriaid/tenantiaid/defnyddwyr gwasanaeth yn hyderus i gael mynediad at wasanaethau sylfaenol ar-lein

Gwybod lle i ddod o hyd i ystod o adnoddau i helpu cael pobl ar-lein

Deall pam mae cynhwysiant digidol yn bwysig a gallu esbonio'r rhwystrau sy'n atal gwahanol grwpiau rhag mynd ar-lein

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Delyth Rees

Swyddog Technegol a Hyfforddiant Cynhwysiant Digidol - Cymunedau Digidol Cymru

Ffôn: (02920) 807154

E-bost: delyth.rees@wales.coop

neu

Claire Davies

Uwch Swyddog Trawsnewid a Phrosiectau

F fôn: 01597 82 7686

E-bost: claire.davies@powys.gov.uk