Seminar Hyfywedd Meinwe

Darparwr y Cwrs: Bwrdd Iechyd addysgu Powys (BIAP)

Nod

Cyflwyno gwybodaeth a sgiliau i ymarferwyr cofrestredig a gweithwyr cefnogi clinigol er mwyn atal a rheoli wlserau/briwiau gwasgu.

Mae'r hyfforddiant hwn yn agored i staff BIAP a staff Gofal Preswyl: Nyrsys / Cynorthwywyr Gofal Iechyd / Therapyddion Galwedigaethol / Ffisiotherapyddion

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.

 

Prif Ddeiliannau Dysgu

Ar ddiwedd y seminar, bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gallu:

  • Deall asesu peryglon wlserau/briwiau gwasgu
  • Dosbarthu wlserau gwasgu
  • Disgrifio dulliau ymyrraeth i rwystro wlserau gwasgu
  • Esbonio'r syniad o Fwndeli CROEN i osgoi wlseru gwasgu
  • Disgrifio prosesau atgyfeiriad POVA ac archwilio i ailwisgo briwiau o ran wlserau gwasgu
  • Darparu gofal i gleifion gyda wlserau gwasgu o fewn eu lefel gallu

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

E-bost: powys.learning@wales.nhs.uk

Ffôn: 01874 712 579