Seminar Atal Cwympo

Darparwr y Cwrs: Bwrdd Iechyd addysgu Powys (BIAP)

 

Nod

Beth fydd y sawl sy'n cymryd rhan yn ei ddysgu?

  • Y ffactorau risg ar gyfer cwympo a thorri esgyrn
  • Sut i ostwng ffactorau risg ar gyfer cwympo a thorri esgyrn o fewn y gymuned ac o fewn lleoliadau cartrefi gofal

 

 

Nid oes unrhyw gyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Gwybodaeth am osteoporosis
  • Offer i'w defnyddio mewn cartrefi gofal i ostwng yr achosion o gwmpo
  • Deliriwm,wbeth ydy o a'r hyn y gellir ei wneud yn ei gylch?

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

 

 E-bost: powys.learning@wales.nhs.uk

 

Ffôn: 01874 712 579