E-ddysgu

Mae'r awdurdod wedi newid ei ddarparwr e-ddysgu ac fe fydd yn cael ei gyflwyno erbyn hyn trwy lwyfan GIG Cymru. Mae gennym ein e-ddysgu integredig gyda'r GIG, felly efallai y bydd cyrsiau a rennir gyda'r GIG; i gael mynediad at y rhain, chwiliwch am enw'r cwrs, er enghraifft 'Ymwybyddiaeth Dementia'. Bydd yr holl fodiwlau hyfforddi gorfodol ar gael.

Petaech angen unrhyw gymorth unwaith y bydd y llwyfan newydd wedi mynd yn fyw, yna cysylltwch ag Academi Sgiliau Powys ar ptsa@powys.gov.uk neu ffonio: 01597 824510.