CPEL - Rhaglen Uwch Ymarferydd mewn Gofal Cymdeithasol

Darparwr y Cwrs: Y Gynghrair (The Alliance) (sy'n cynnwys pedwar o Brifysgolion Cymru)

 

Nod

Mae'r rhaglen hon yn diwallu anghenion gweithwyr cymdeithasol sy'n symud i rôl uwch neu'n bwriadu gwneud hynny.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bwriad y rhaglen yw galluogi uwch ymarferwyr i gyflawni eu rôl gan gyflawni arfer gwaith cymdeithasol ar lefel mwy cymhleth a goruchwylio eraill. Rhaid i ymarferwyr gyflawni cyfanswm o 60 credyd ar lefel ôl-raddedig. 

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

pwbotu@powys.gov.uk

 

[Translate to Cymraeg:]