CPEL - Rhaglen Gwaith Cymdeithasol Ymgynghorydd

D arparwr y Cwrs: Y Gynghrair (The Alliance) (sy'n cynnwys pedwar o Brifysgolion Cymru)

Nod

Mae'r rhaglen hon yn diwallu anghenion gweithwyr cymdeithasol sy'n arwain wrth ddatblygu arfer ac ymchwil gwaith cymdeithasol.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bwriad y rhaglen hon yw galluogi gweithwyr cymdeithasol profiadol iawn i ymgymryd â rôl arwain gydag arfer a datblygu gwaith cymdeithasol. Mae pwyslais cryf ar ymchwil gan ymarferwyr. Rhaid i ymarferwyr gyflawni cyfanswm o 60 credyd ar lefel ôl-raddedig.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â

pwbotu@powys.gov.uk